EXHIBITION – GRAPHICS

Imitation or inspiration. A debate over authenticity.

 

Warszawa – Mysia 3
Kraków – Bunkier Sztuki
Sopot – Zatoka Sztuki
Wrocław – Muzeum Architektury