Pozytywnie

Dobocom to agencja Public Relations specjalizująca się w utrzymywaniu relacji z mediami i w dbaniu o pozytywny wizerunek firm.

Klientowi zależało na zachowaniu nazwy firmy. Spróbowaliśmy więc w prostym znaku pokazać silne strony marki (doświadczenie w PR) i nawiązać do jej brzemienia. Efektem współpracy był logotyp, który został zauważony w środowisku projektantów graficznych i znalazł się w Drugiej Ogólnopolskiej Wystawie Znaków Graficznych. Jest to wydarzenie prezentujące przekrojowo osiągnięcia polskiego projektowania z lat 2000-2015.

Nasza współpraca

Wychodząc od znaku zaproponowaliśmy klientowi kolorystykę identyfikacji opartą o barwę czer­woną, która jest kolorem bardzo inten­sy­wnym emocjon­al­nie. Podkreśla i przenosi skutecznie na pier­wszy plan treści – czyli to, co jest silną stroną marki. Jest to też kolor wzywający odbiorcę do akcji, działania. Uzupełniliśmy go o kolor niebieski, kojarzący się z pewnością i spokojem.
Ostatecznie powstał logotyp, akcydensy firmowe oraz projekt responsywnej strony internetowej wraz z serią grafik identyfikujących mocne strony agencji.

Zakres prac:

  • Rebranding marki
  • Projekt logotypu i nowa księga znaku
  • Projekt materiałów firmowych
  • Projekt strony www