white & black

Monografia poświęconą życiu krów i współczesnej polskiej wsi. Album powstał dzięki współpracy z autorem zdjęć – Maciejem Fiszerem i firmie Hochland Polska sp. z o.o. Patronat artystyczny nad wydawnictwem objął Związek Polskich Artystów Fotografików.

Zakres prac:

  • Projekt graficzny albumu
  • Dobór i układ fotografii
  • Doradztwo materiałowe i produkcyjne

Współpraca:

  • Dariusz Nowak – skład i przygotowanie do druku fotografii