I miejsce w konkursie

Praca nasza została wybrana przez jury konkursowe jako zwycięska spośród 70 innych projektów. Zadanie konkursowe polegało na zaprojektowaniu jednorodnych stylistycznie znaków graficznych, które staną się oficjalnymi elementami identyfikacji wizualnej wydziałów uczelni.
Charakter logo miał łączyć dobrze rozumianą tradycję Politechniki Krakowskiej z jej aspiracjami i innowacyjnością.

Nasza współpraca

System znaków musiał być zaprojektowany tak, aby wizualnie harmonizować z funkcjonującym, osadzonym silnie w świadomości odbiorców, logo Politechniki Krakowskiej.
Skutkiem udanej współpracy było powierzenie nam zaprojektowania dodatkowych dwóch logo dla jednostek uczelni oraz całego systemu – Księgi Identyfikacji Wizualnej Politechniki Krakowskiej.

Zakres prac:

  • Projekt systemu logo dla wydziałów Politechniki Krakowskiej
  • Księga Identyfikacji Wizualnej Politechniki Krakowskiej
  • Projekt logo, kolorystyki, systemu ikon dla FututreLab PK i logo Szkoły Doktorskiej PK

Współpraca:

  • Dariusz Nowak